dinsdag 27 februari 2018

Dode Paarden Dode Dichters - Willie Verhegghe: Poëzie en de Grote Oorlog, van Willie VerhegghePoëzie en de Grote Oorlog

DODE PAARDEN DODE DICHTERS - Willie Verhegghe

Oorlogen kunnen niet meteen als lyrische expressies van de mens worden gezien, maar dat neemt niet weg dat er heel wat poëzie over dit extreem onmenselijk gebeuren is geschreven. Vooral de talrijke gedichten over de gruwel van de Eerste Wereldoorlog, vaak in de loopgraven door soldaten zelf op papier gezet, zorgen voor schokkende lyriek.
Willie Verhegghe (Denderleeuw °1947) publiceerde in 1973 al een dichtbundel waarin hij de toen nog aan de gang zijnde Vietnam-oorlog in contrast plaatste met de Grote Oorlog in Vlaanderen, in 2000 gevolgd door Ode aan Owen/Ode to Owen waarin hij de laatste dagen van de op 3 november 1918 in het noorden van Frankrijk gesneuvelde War Poet Wilfred Owen evoceert en tegelijk een aanklacht tegen alle oorlogen neerzet.
In de tweetalige dichtbundel Dode Paarden Dode Dichters schetst Verhegghe een eigenzinnig en verscheurd beeld van de Eerste Wereldoorlog, met speciale aandacht voor het massale dierenleed en een paar andere War Poets naast Owen. Hij herinnert in een paar gedichten ook aan Belgisch, Frans, Canadees en Duits oorlogsleed, wat aan deze uitgave een bescheiden internationaal karakter bezorgt.


Goodbye Old Man,
schilderij van Fortuneo Matania


Poetry and the Great War

DEAD HORSES DEAD POETS - Willie Verhegghe / translated by Eddy Keymolen

Wars can hardly be considered lyrical expressions of mankind, yet a lot of poetry was dedicated to this most inhumane atrocity. Numerous poems about the horror of the Great War, often composed by soldiers in the trenches, provide shocking lyrics.
Willie Verhegghe (Denderleeuw °1947) published his first poetry collection about the ongoing Vietnam war in 1973, opposing it to the Great War in Flanders. In 2000, he added Ode aan Owen/Ode to Owen, an indictment of all wars, evoking the last days of the War Poet Wilfred Owen, who died in battle in the North of France on November 3rd, 1918.
In the bilingual poetry collection Dead Horses Dead Poets, Verhegghe depicts the Great War in a capricious and shredded way, with special attention to the massive animal suffering and to a number of other War Poets beside Owen. In a few poems, he commemorates the belgian, french, canadian and german agony of war, modestly granting this edition an international character.
De bundel wordt voorgesteld op 24 maart in het In Flanders Fields Museum in Ieper. Wenst u erbij te zijn, stuur dan een mailtje naar info@inter-actief.be - Meer nieuws volgt!

In het kader van de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog chartert CultuurForum Ninove een bus.

Programma zaterdag 24 maart
14.00 uur: samenkomst aan de bibliotheek van Ninove (Graanmarkt); vertrek bus
15.30 uur: bezoek aan de tentoonstelling ‘Sporen van oorlog. De Archeologie van de Eerste Wereldoorlog’ (In Flanders Fields Museum)
17.15 uur: voorstelling dichtbundel ‘Dode paarden Dode dichters’ (Willie Verhegghe), gevolgd door een receptie
20.00 uur: ‘Last post’ aan de Menenpoort (met kransneerlegging voor alle Dode Dichters van de Eerste Wereldoorlog)
20.45 uur: terugkeer naar Ninove
 Kostprijs / Inschrijving
20 euro (bus + bezoek aan museum) via overschrijving op BE29 0017 1393 8264 van CultuurForum Ninove met vermelding ‘Uitstap Ieper – aantal personen’.
Meer info?

Dienst cultuur, cultuur@ninove.be, 054 31 32 86


Mysterieus België Podcast