Zo werken wijVzw de Scriptomanen is een “digitale uitgeverij”. We geven ebooks uit en voor boeken-in-druk werken we met Printing On Demand (POD). Dit betekent dat we alleen drukken wat eigenlijk al verkocht is, of waar we vrij zeker van zijn dat we het verkocht zullen krijgen. We hebben echter meer gemeen met een literair agentschap, dat 'diensten' verleent aan de auteur, dan met een klassieke uitgeverij. Bij ons heeft de auteur inspraak in de productie, vormgeving, promotie van het boek; in feite zetten wij een soort coöperatie op. We geven alleen teksten uit waar we achter staan, en proberen samen met de auteur uit te vissen hoe we bijvoorbeeld een gedegen redactie kunnen financieren.

Doorgaans organiseren we samen met de auteur een boekvoorstelling en/of een voorintekenactie (je kunt het ook 'crowdfunding' noemen), waarbij lezers het boek met korting kunnen kopen en afhalen bij de auteur of op de boekvoorstelling. De auteur doet een mailing naar zijn/haar netwerk, en zoekt een plaats voor de voorstelling. Wij ondersteunen dat in de mate van het mogelijke. Vaak werken we daarbij ook nauw samen met een plaatselijke boekhandel.

Door die werkwijze hoeft een auteur niet te investeren in een uitgave. Ook dat onderscheidt ons van nogal wat zogenaamde POD-uitgevers. We hanteren bovendien het concept van 'winstdeling'. Dit betekent: in samenspraak en op basis van de vooruitzichten en een offerte bij een POD-drukker/distributeur plaatsen we een bestelling van een eerste oplage. Na de voorintekenactie/boekvoorstelling wordt de netto winst gedeeld door twee: de helft voor de auteur, de helft voor de uitgeverij. Vervolgens wordt het boek beschikbaar in alle plaatselijke en online boekhandels, en wordt de daaruit voortvloeiende netto winst jaarlijks gedeeld door twee. Al onze boeken krijgen dan ook een ISBN mee.

We geven zowel fictie als non-fictie uit, zowel voor jongeren als voor volwassenen. En we hebben een poëziereeks die bestaat uit vierkante boekjes (200 x 200 mm).

Alle afspraken worden uiteraard vastgelegd in een contract. Dat is niet het standaard modelcontract van de klassieke uitgever, omdat wij geen klassieke uitgever zijn. Het contract telt slechts een drietal bladzijden, maar het is wel helder geformuleerd, en het neemt de auteur in bescherming. Omdat vzw de Scriptomanen – de naam zegt het al – nu eenmaal een vereniging is die gesticht werd en nog steeds bestuurd wordt door… auteurs. Geven wij uw werk uit, dan wordt u automatisch lid van onze vereniging.

Wilt u ons uw werk voorleggen, dan stuurt u het typoscript in een Word document (geen PDF) naar info@inter-actief.be