Moorddiner Moordschool

BETALEND TE SPELEN MET DOWNLOAD VAN HET BENODIGDE MATERIAAL, WAARMEE JE HET SPEL MAKKELIJK BIJ JOU THUIS OF OP RESTAURANT KUNT ORGANISEREN, ALS MOORDDINER:
ALS GRATIS ONLINE MOORDSPEL KUN JE DIT MOORDSPEL SPELEN MET TOEGANG TOT INTERNET & LAPTOP OF PC PER DEELNEMER OF TEAM.

 
1./ Duid een spelleider aan, die het geheel organisatorisch in goede banen leidt, de score bijhoudt, eventueel over de antwoorden en oplossingen beschikt, een uitspraak doet in twijfelgevallen, enz...
2./ “Moordschool” kan het best gespeeld worden door 3 individuele spelers, of door 3 teams van 2, 3 of 4 of meer spelers. Ideaal is 3 teams van 4 spelers. Speel je met meer teams, laat dan na iedere ronde telkens de volgorde wisselen waarin de teams aan de beurt komen.
3./ Een tip: speel het moordspel in de vorm van een moorddiner, met een hapje en/of een drankje tussen iedere ronde. De spelers/teams kunnen dan van de gelegenheid gebruik maken om informatie uit te wisselen, elkaar op het verkeerde been te zetten, enzovoort.
4./ Leg vooraf door loting een beurtrol vast voor iedere opdracht: speler of team 1 komt voor de eerste opdracht als eerste aan de beurt, vervolgens speler of team 2, speler of team 3. Voor de tweede opdracht komt speler of team 2 als eerste aan de beurt, vervolgens speler of team 3, ten slotte speler of team 1. Enzovoort...
5./ De spelleider (en hij/zij alleen) heeft eventueel vooraf kennis genomen van deze demo-versie, die in grote lijnen overeenkomt met de 'doe-het-zelf'-versie.
6./ Spreek vooraf een tijdslimiet af voor het formuleren van de antwoorden/oplossingen, bijvoorbeeld: 2 minuten. De spelleider kijkt erop toe dat de tijdslimiet gerespecteerd wordt.
7./ Een speler of een team dat als tweede of derde aan de beurt komt, kan besluiten eenzelfde vraag of opdracht op te lossen als een team dat voor zijn/haar team aan de beurt kwam. Hij/zij, of dit team, krijgt dan hetzelfde aantal punten.
8./ Iedere speler of elk team formuleert volgens de vastgelegde beurtrol een stelling/oplossing of vervult een opdracht. Hiermee vallen telkens punten te verdienen. De spelleider houdt de score bij.
Veel crimineel spelplezier!EERSTE RONDE:
1. Vaststellingen
De spelleider leest voor:
Iets over elf uur komt er een telefoontje binnen bij de 100-centrale. Een schooldirecteur is uitgegleden en van de trap gevallen. Twee ambulanciers spoeden zich ter plaatse en kunnen slechts de dood van de ongelukkige vaststellen. Een ongeval, zelfmoord… of was er kwaad opzet in het spel? Lost jouw detective team het mysterie op rond het schielijk overlijden van een schooldirecteur?
Het is 11 uur 30 en je doet de eerste vaststellingen: vanuit de hall van de school zie je een buitendeur en een trap. Beneden is er nog een deur naar het secretariaat; boven bevindt zich het kantoor van de directeur. Op de grond ligt het lijk van een zwartharige man van middelbare leeftijd – directeur Peter Colpaert. Hij ligt met het gezicht naar de vloer, de rechterarm onder zijn lichaam. Het heeft gesneeuwd. Door het smeltwater zijn de vloer en de trap spekglad geworden. De directeur is uitgegleden en van de trap gevallen. Hij heeft zijn nek gebroken. Tenminste, daar lijkt het toch op.
1 A – Haal de portefeuille uit de achterzak van de broek van het slachtoffer.
1 B – Tast de andere zakken van het slachtoffer af.
1 C – Draai het lichaam om.
2. Ondervraging Paul Wellens
De spelleider leest voor:
De deur naar het secretariaat gaat open en Paul Wellens, de onderdirecteur, komt de schoolhall binnen. Hij kijkt verbijsterd naar het roerloze lichaam op de grond, stamelt ontdaan: ‘Mijn God…’ – en kan zijn ogen niet van het lijk afhouden. ‘Dat bloed…?’
‘Een schotwonde, recht door het hart,’ zegt een detective. ‘Omstreeks elf uur of zo geen harde knal gehoord, onderdirecteur Wellens?’
‘Euh… Nee.’
‘Dan moet hij een geluidsdemper gebruikt hebben.’
‘Hij heeft dus toch zelfmoord gepleegd,’ prevelt Paul Wellens, en hij troont je mee naar het secretariaat.
2 A – Peter Colpaert heeft zelfmoord gepleegd.
2 B – Peter Colpaert heeft geen zelfmoord gepleegd.
2 C – Je bekijkt de webpagina die Linda De Moor, de knappe 25-jarige secretaresse, aan het bekijken was. En je noemt de namen van 3 verdachten van een moordzaak die daar behandeld wordt. Je krijgt voor iedere naam 1 punt.
Daarna ga je door naar:
TWEEDE RONDE:
3. Onderzoek van het bureau van Colpaert
De spelleider leest voor:
In het bureau van directeur Colpaert staat een schrijftafel, met daarop een computer en een printer. Er staan een kopje en een ondertasje bij – het kopje naast het ondertasje… en op het ondertasje liggen wat as en een uitgedrukte sigaret. Er bevinden zich ook allerlei archiefkasten, die niet op slot zijn, op één kast na. Wat doe je nu?
3 A – Je breekt de gesloten archiefkast open…
3 B – Je ondervraagt een overjaarse Hell’s Angel, die het bureau van Colpaert komt binnen vallen.
3 C – Je start de computer van directeur Colpaert op en ziet daar een webpagina in zijn favorieten staan.
4. Onderzoek van de schrijftafel
4 A – Op het bureau ligt de agenda van Colpaert.
4 B – In een lade van het bureau van Colpaert ligt een zilveren doosje.
4 C – Helemaal onderaan in de lade van het bureau van Colpaert ligt een foto.
5. Bram Vermeiren

De spelleider leest voor:
Terwijl je het bureau van Colpaert onderzoekt, wordt er aan de deur gemorreld. Je verstopt je achter een kast. Een jongen van een jaar of zeventien sluipt het bureau van de directeur binnen en begint zenuwachtig de laden van de schrijftafel van Colpaert te doorzoeken.
Je springt te voorschijn en neemt hem in een houdgreep. Het blijkt om Bram Vermeiren te gaan, laatstejaars Moderne Talen. Wat kwam hij hier zoeken?
5 A – Het zakje wit poeder… door de directeur in beslag genomen drugs.
5 B – De examenvragen.
5 C - Spuitjes.
6. Tweede Ondervraging van Paul Wellens
De spelleider leest voor:
Paul Wellens is nerveus bezig aan de computer. Hij tikt nog wat in, drukt op een knop, waarna de printer begint te werken.
6 A – Ga een pakje sigaretten kopen en bied Paul Wellens er één aan.
De printer is ondertussen gestopt met printen. Paul neemt de uitgeprinte bladzijden uit de korf en jij ziet iets merkwaardigs.
6 B – Meneer Colpaert nam Paul Wellens – zijn onderdirecteur – blijkbaar af en toe wel eens in vertrouwen.
En volgt Paul Wellens wijlen Peter Colpaert nu op als directeur?
6 C – Waar was Paul Wellens om elf uur?
DERDE RONDE:
7. Diverse Ondervragingen
Van:
* Linda De Moor
* Katia Buelens
* De moeder van Peter Colpaert
8. Diverse Ontwikkelingen
De spelleider leest voor:
8 A – Betast de muur bovenaan de trap en betast de muur beneden aan de trap.
8 B - Confrontatie met de eigenaar van het wapen waarmee Colpaert werd neergeschoten.
8 C - Terug naar Bram Vermeiren.
8 D - Verklaring van gynaecoloog Erwin Bollen.
VIERDE RONDE:
9. Hypothesen
In geval van een fout antwoord, verschijnt een Sponsor Pagina. U kunt dan nog steeds maximum 3 punten verdienen door 3 titels op te noemen van producties die u daar aantreft.
In geval van het enige juiste antwoord, verschijnt...


EEN DIKKE PROFICIAT!... U HEBT TIEN PUNTEN VERDIEND!
9 A - Is Jef Van der Steen, een geheimzinnige randfiguur... de al even mysterieuze minnaar van Katia.
Jef Van der Steen heeft zijn directeur vermoord.
Jef Van der Steen is onschuldig.
9 B - Heeft Katia Buelens, echtgenote van het slachtoffer Peter Colpaert, haar man vermoord? Zij is vijf maanden zwanger, zij het niet van haar man… en ze heeft geen sluitend alibi. Bewijsstuk. Een kaart van de elektriciteitsmaatschappij: 'U was niet thuis op 15/12/87 om 11.00 uur. Gelieve de meterstand, enzovoort...'
Katia Buelens heeft haar echtgenoot vermoord.
Katia Buelens is onschuldig.
9 C – Paul Wellens is een man van vele motieven. De moord gebeurde met zijn wapen, en het bewijs dat hij op het moment van de moord naar de supermarkt zou zijn geweest, werd nog steeds niet geleverd. Bewijsstuk. Het kasticket van een supermarkt, met datum en tijdstip van de inkopen: 15/12/97 - 10.57 uur.
Paul Wellens heeft zijn directeur vermoord.
Paul Wellens is onschuldig.

9 D – Bram Vermeiren, drugdealer –en gebruiker, werd in het nauw gedreven door directeur Colpaert en was dus dubbel gevaarlijk. Bewijsstuk. Een still van een film waarop de motor van de Hell’s Angel is te zien, met daarop Bram Vermeiren, door de verkeerspolitie geflitst op 15/12/97, om 11 u 04, aan 92 km/uur.
Bram Vermeiren heeft zijn directeur vermoord.
Bram Vermeiren is onschuldig.
detectivespel.be