Reglement Wedstrijd Mysterieus België


Vzw de Scriptomanen schrijft een wedstrijd uit voor een scenario voor een stadsspel, stadswandeling, fotozoektocht of “audio tour”, passend in de reeks “Mysterieus België”.

Thema: Sagen, mythen, legenden en “waar gebeurde mysteries”, verbonden aan een stad of steek naar keuze, in “Mysterieus België” (zie ook: http://www.stadsspelen.blogspot.com/).

Duur: minimum 1 uur, maximum 3 uur.

Voor een stadsspel vragen wij een volledig uitgewerkt kaderverhaal en een duidelijk omschreven origineel spelconcept, met beschrijving van het spelverloop, rol en functie van de spelleider, het vereiste spelmateriaal, enz… Het spel dient zowel gespeeld te kunnen worden in een professionele organisatie en met een professionele spelleider, als met een “doe-het-zelf pakket”. Als voorbeeld kunnen hier de reeds bestaande stadsspelen gelden in de serie “Mysterieus België”, zoals men die vindt op www.stadsspel.be (georganiseerd) en www.stadsspel.org (doe-het-zelf).

Voor een stadswandeling vragen wij een scenario met volledig uitgeschreven teksten van de gids(en), acteurs en actrices; in geval van een “audio tour” verwachten wij een hoorspel-scenario, met aanduiding van speciale geluidseffecten, gewenste muzikale soundtracks, enz…
Voor een fotozoektocht verwachten wij een volledig uitgeschreven scenario + het fotomateriaal (jpg), al dan niet bewerkt.

De inzendingen zullen beoordeeld worden door een jury samengesteld door vzw de Scriptomanen, onder het voorzitterschap van Patrick Bernauw. De jury zal zich bij de beoordeling laten leiden door de originaliteit van de inzending; de artistieke, literaire, inhoudelijke meerwaarde van de uitwerking; de praktische haalbaarheid. Belangrijk zijn ook de blinde vlekken op de kaart van “Mysterieus België”, waarin steden als Gent en Brugge reeds goed vertegenwoordigd zijn, maar Limburg, de Kempen, Namen, Luik,… nog onontgonnen terrein blijven.

De prijs bestaat uit een realisatie van het stadsspel of de stadswandeling, fotozoektocht of audio tour. De jury kan beslissen de prijs niet toe te kennen en geen enkele inzending in productie te nemen; de jury kan eveneens beslissen meerdere prijzen toe te kennen en meerdere inzendingen in productie te nemen. Onder productie wordt verstaan: live organisatie van het spel of de wandeling door Orage cvba; en/of uitgave door vzw de Scriptomanen van een brochure en/of ebook en/of audio-productie in de reeks Mysterieus België – dit alles tegen de gebruikelijke voorwaarden wat het auteursrecht betreft.

Deadline: 1 november 2011. De beslissing van de jury wordt bekend gemaakt voor 1 januari 2012.
Inzendingen worden in een Word document - en voor een fotozoektocht: foto's in jpg - gestuurd naar info@inter-actief.be

Rond de beslissing van de jury wordt niet gecorrespondendeerd. De raad van beheer van vzw de Scriptomanen beslist eigenmachtig over alle niet in dit reglement voorziene eventualiteiten.