Lezen in de Lente... met Louis Paul Boon!


Met genoegen nemen wij hier een tekst op die ons bereikte rond het Volkscomité Boon:

Dit jaar wordt honderd jaar LP Boon gevierd. Z.O.-Vlaanderen ademt Boon uit. Als Aalstenaar leunde hij tegen de streek aan en schreef o.a. boeken die zich afspeelden in Zottegem, Geraardsbergen, Zwalm… Jan De Lichte, dat is Z.O.-Vlaanderen, al doet men soms zijn opperste best om die herinneringen uit te wissen.
Op 15 maart 2012 zou onze nu grote maar vroeger verguisde meneer Louis Paul Boon honderd jaar geworden zijn. Boon zei: “Het is mogelijk dat het onmogelijk is om iets nieuwer en juister te zeggen, maar over al het geschrevene daalt de stof der tijden neer, en ik peins daarom dat het goed is als er om de 10 jaar een andere een kruis trekt over al die oude dingen, en de wereld-van-vandaag opnieuw uitspreekt met andere woorden.”
Dat is wat Lezen in de Lente wil doen. We zien Boon nog niet op de eerste rij zitten van een herdenking waarbij het establishment een aantal bekende figuren uitgenodigd heeft om hem te roemen en te eren, met blommekes te smijten en den hemel in te prijzen

De man die vroeger verbannen werd van de school, wiens boeken op de lijst raakten wordt nu terecht geëerd met een reeks activiteiten BOON 2012, die gecoördineerd worden door de Stad Aalst. Een mooi initiatief…maar met een weinig Boonsiaans beschermcomité dat de activiteiten sponsort. Onder hen o.m. Vlaams Minister-President Kris Peeters, VOKA-baas Jan Van Gyseghem en ex-Vlaams Belanger Karim Van Overmeire. Boon beschermd door ministers, werkgevers en extreme nationalisten…drie groepen van mensen die bij hem niet direct op een hoog blaadje stonden. Als het hiernamaals bestond, dan kroop Boon uit zijn graf om ze figuurlijk met woorden te geselen!

Karim Van Overmeire die in 2011 nog stelde:“Ik weet persoonlijk niet of ik Boon, zoals u doet, onder de Vlaamse genieën zou rekenen. Ik moet zeggen dat ik met enige verwondering en enige geamuseerdheid naar de heiligenverering kijk waarmee Boon in de socialistische beweging wordt bekeken. Misschien heeft dat ook meer te maken met levensbeschouwelijke en politieke motieven dan met de waarde van zijn werken.” De man die in 2004 in de gemeenteraad van Aalst tegen de benoeming van Boon stemde als ereburger?

Dit steekt bij velen de ogen uit. vzw ’t Uilekot gooit het over een andere boeg en zet muzikanten, schrijvers en co aan het werk voor een ‘sociale en rebelse’ Boonherdenking die zich ook durft uit te spreken over de problemen van nu. In bijlage vind je het programma. Mogen we je vragen daar ruchtbaarheid aan te geven?

’t Uilekot richt ook een Volkscomité op dat deze literaire Boon-maand ondersteunt. Net als het LP Boon Genootschap moeten we het rooien met een paar honderden euro’s aan subsidies. We zoeken daarom gewone lieden die dit festijn willen ondersteunen. Dat kan door een gift over te maken op 001-0597918-86 van vzw ’t Uilekot. We moeten een deficit van een paar duizend euro zien te overbruggen en rekenen dan ook op wat gulheid. Het initiatief staat uiteraard ook open voor kleine gevers en voor mensen die gedurende de activiteitenmaand of ervoor als vrijwilliger willen meehelpen. Alle namen worden vermeld op onze website: http://www.lezenindelente.be

Als er geld teveel in de schuif komt belonen we daarmee een rebels sociaal initiatief in de regio.