Bart De Wever, of: "De Gespleten Burggraaf"
Op de pagina Opinie & Analyse van De Standaard (13 maart 2012) meldt Bart De Wever dat “Vlaanderens grootste schrijver” (“de Aalsterse volksschrijver Louis Paul Boon”) zijn laatste historische roman en literair testament, Het Geuzenboek, aan dezelfde periode wijdde als het debuut  van “Vlaanderens bekendste schrijver”. (“Want ook Hendrik Conscience schreef ’t Wonderjaer over de Tachtigjarige Oorlog.”)
“Boon zet zich echter fel af tegen de droomwereld die Conscience in zijn oeuvre creëerde en waarin de gewone Vlaming zich kon verliezen tussen de schone jonkvrouwen en de edele ridders. Boon beschrijft de opstand van de onderdrukte, kleine man tegen de almacht van Kerk en staat. Een vrijheidsstrijd die helaas verraden werd door de eigen elite, die eigenlijk niets wilde veranderen en daardoor uitblonk in lafheid en besluiteloosheid. (…) ‘En Vlaanderen was overwonnen en stierf, en alle Geuzen waren er uitgeroeid, amen en uit,’ is de veelzeggende slotzin van het boek. (…) Louis Paul Boon levert daarmee de sociaaldemocratische versie van een bijzonder hardnekkige mythe van de Vlaamse Beweging.”
Er valt veel te zeggen voor de opinie en analyse van Bart De Wever. Nog een geluk dat hier in Aalst en Zuid-Oost Vlaanderen, geboortestreek van Jan De Lichte, niet alle Geuzen zijn uitgeroeid, om er – hoewel verraden door de eigen elite – inderdaad veel over te zeggen. Zodat er nog niet meteen “amen en uit” onder dit verhaal dient geschreven.
Zo vragen wij van het Volks Comité Boon ons bijvoorbeeld af hoeveel bruiner de rangen van de N-VA nog gaan verkleuren, door al de ex-Vlaams Belangers die men daar liefdevol omarmt. Heeft Bart De Wever er al eens over nagedacht hoe de ex-communist en socialist Louis Paul Boon zou aangekeken hebben tegen de schaamteloze poging tot recuperatie van én zijn romaneske held én de historische figuur én het symbool Daens, door dezelfde ex-Vlaams Belangers ? In hoever zijn notionele –en pensioenstandpunten te rijmen zouden vallen met die van “Vlaanderens grootste schrijver”? Wat “de Aalsterse volksschrijver Louis Paul Boon”, nooit vies van een boutade, zou gevonden hebben van, pak weg, deze uitspraak van superfan Bart De Wever: “We zijn het enige land ter wereld waar je eeuwig werkloos kunt blijven”?
Hoe lang wil de N-VA deze intellectuele spreidstandjes nog aanhouden? In het tennis staan ze bekend als “een Kim Clijsterke”, in het ballet als een “Grand Ecart”, maar ook met haar nieuwe sportieve look moet de partij er toch zorg voor dragen dat ze de benen niet zo ver open spreidt – en vergeef ons deze ongewilde, maar zeer viezentistische connotatie – dat ze in twee stukken scheurt. Wij kunnen Bart De Wever in dat verband trouwens een schitterende korte roman aanbevelen, van Italo Calvino, De gespleten burggraaf (verschenen in de bundel Onze voorouders, Bert Bakker, 1986).

Voor het Volks Comité Boon:

Aalst: Patrick Bernauw, Rudi De Smet

Gent: Freek Neirynck
Herzele: Filip De Bodt (contactpersoon)
Leuven: Didi de Paris
Ninove: Hilde Nijs, Ben Schokkaert

PS: Lezen in de Lente staat voorlopig nog altijd niet op de Boon!2012 site. Het Volks Comité houdt een postkoets van Jan De Lichte klaar om de boodschap desnoods één dezer dagen ter komen overbrengen.