Sjors Kloonie met een Lofdicht voor de Yzeren KeizerBoonApartival: De Bende van de Boonaparten, 
Gentse Feesten 14 tot 22 juli, in www.parnassus.be