Vlaamse Auteurs Vereniging VAV: Nieuwe klachten van auteurs over malafide uitgeversGelezen op: http://www.auteursvereniging.be/

Er bereiken VAV de jongste weken meer en meer klachten over uitgevers die er volgens onze leden bedenkelijke praktijken op nahouden. Om juridische redenen kunnen we in dit stadium nog geen namen noemen.
Waar gaan de klachten concreet over? 

- Ontbrekende afrekeningen en intransparantie over de aantallen.
- Geen melding van (buitenlandse) exploitaties.
- Exploitatie van werken via POD (printing on demand) zonder exploitatierechten of zonder de bijbehorende auteursrechten uit te keren.
- Mondelinge overeenkomsten (uitblijvende contracten) waarna wordt teruggekomen op werk dat intussen gepresteerd is.
- Contracten die pas lang na de uitgave van het boek aan de auteur worden voorgelegd.
- Verplichte afname van X aantal exemplaren.
Wat kunt u als auteur doen?

- Eerst en vooral: contracten die u ter ondertekening worden voorgelegd goed lezen en om advies vragen, bv. op een van onze infoloketten. U vindt ook informatie op onze website. Als een contract eenmaal ondertekend is, kunnen we nog weinig doen aan de inhoud van wat u ondertekende.
- VAV vertrouwen. Wij stellen vast dat auteurs vaak aarzelen om ons hun zaak voor te leggen. VAV garandeert u in zulke zaken anonimiteit zolang u dat zelf wenst.
- Wat wij nodig hebben, zijn ‘harde’ feiten ‘op papier’. Het is dus in uw belang dat u uw contracten, afrekeningen, correspondentie enz. bijhoudt.
- Via het net op zoek gaan naar onregelmatigheden bij de exploitatie van uw werk (POD, uitgaven in het buitenland...)
- Jonge, beginnende auteurs bijstaan en doorverwijzen naar VAV.
Samengevat: lees uw contract, laat het nalezen en contacteer ons. Het is in uw, ons en ieders belang.
Wat doet VAV?VAV verzamelt alle klachten, gaat er de gegrondheid van na en ondersteunt individuele auteurs. Wij schakelen ook ombudsvrouw Hilde Geerinck in om zaken te proberen te regelen, in der minne of anderszins. Voor een advocaat kunnen wij in individuele gevallen niet instaan.
Als het om georganiseerde praktijken blijkt te gaan, zet VAV uiteraard wel juridische stappen, nemen we contact op met de Vlaamse Uitgeversvereniging en geven we de nodige ruchtbaarheid aan de zaak, zoals in het verleden al is gebleken.

Om kort te gaan: zonder uw inbreng kan VAV weinig voor u doen
.

Voor auteurs met lumineuze ideeën om collega’s bij VAV aan het spreken te krijgen, één adres: