Barak Faunus - blijspel van Paul Coppens & Guy Didelez


Adela, een levenslustig vrouwtje, heeft een advertentie geplaatst om aan werk te geraken. En ze heeft nog beet ook! Samen met haar vriendin Pamela komt ze zich aanbieden in De Faunus, een vervallen café, een barak bijna waar niemand te zien is en waar briefjes van Olivier, de eigenaar, hen waarschuwen voor rampen die op datzelfde ogenblik gebeuren. 
In de keuken vinden ze in een rolstoel de oude seniele Nestor. Ook hij heeft een briefje in de hand waarin Olivier hem voorstelt als zijn vader en waarin hij Adela vraagt elke avond Nestors steenpuist even uit te knijpen. Adela denkt er niet aan om te blijven, maar wanneer een intussen binnengekomen klant haar het hoofd op hol praat en haar garandeert dat ze De Faunus kan uitbouwen tot een rendez-vous hotel dat veel volk zal lokken en waar geheime afspraakjes kunnen plaatsvinden, besluit ze - ook al onder impuls van haar vriendin Pamela - toch te blijven. 
Korte tijd later vallen de klanten binnen. Om allerlei redenen beginnen Adela en Pamela hen foutief te koppelen en meteen gaat het van de ene hilarische lachbui naar de andere!

Paul Coppens en Guy Didelez bundelden opnieuw hun krachten in een dolkomisch blijspel, dat nu ook in boekvorm wordt uitgegeven!OPVOERINGSRECHT VLAANDEREN EN NEDERLAND

Dit werk mag in Vlaanderen en Nederland slechts opgevoerd worden nadat aan volgende voorwaarden is voldaan:

1.  Schriftelijke toelating (mag ook per mail) van vzw de Scriptomanen: 

2. Aankoop van minimum 1 leesbrochure (= dit boek). Wordt het stuk opgevoerd, dan ontvangt het gezelschap gratis een Word document van het script, dat men kan bewerken en printen naar believen, zij het wel uitsluitend in functie van de opvoering.

3. Minimum 2 gratis tickets.

4skynet.be AaAalst-Hofstade.  Betaling van de auteursrechten aan: S.A.B.A.M.  

Wanneer men niet voldoet aan de hier opgesomde voorwaarden, worden de geldende auteursrechten met 100 % verhoogd.
PERSONAGES (in volgorde van opkomst)
ADELA   (dertiger)
PAMELA   (dertiger)
NESTOR   (zestiger)
EGBERT   (dertiger)
NONA     (veertiger)
MAURICE   (veertiger)
GUSTA   (veertiger)
ANOUSHKA   (twintiger)
WERNER   (dertiger)

DECOR
Een kantine.  Toog, tafeltjes, stoeltjes.
Deuren: buitendeur, deur naar toiletten, deur keuken, deur zaaltje, deur halletje.
Een trapje met uitwijkmogelijkheden naar links en rechts.