Gelijkende Woorden/Mots Similaires (woordenlijst/glossaire) - Eddy KeymolenSnel een grote basiswoordenschat opbouwen in de andere taal ? Dat kan zonder moeite met deze woordenlijst van gelijkende woorden in het Nederlands en het Frans.

Acquérir rapidement un grand vocabulaire de base dans l’autre langue ? Aucun problème avec ce glossaire de mots similaires en français et en néerlandais.

Pour plein de raisons, qui sont énumérées et expliquées dans l’introduction, ces deux langues voisines partagent tout un tas de mots similaires. Ce qui vous permettra d’avancer à pas de géants dans l’apprentissage de la langue des voisins.  Et ce qui vous donnera le courage de poursuivre le processus de l’apprentissage,  d’élargir votre vocabulaire et d’approfondir la grammaire.

Om een heleboel redenen, die opgesomd en uitgelegd worden in de inleiding, delen deze twee buurtalen heel wat gelijkende woorden. Waardoor u met reuzenschreden vooruitgang zult boeken bij het aanleren van de taal van de buren. En wat u moed zal geven om door te gaan met het leerproces, uw woordenschat uit te bouwen en de spraakkunst verder uit te diepen.