Help! - jeugdroman van Ina Stabergh herwerkt & herdrukt


Sommige jongeren zijn de school beu, ze spijbelen en maken het de leerkrachten en medeleerlingen moeilijk. Ze schoppen herrie en halen slechte cijfers. 
Ook Vicky haat de school waar zij sinds haar kleuterjaren haar dagen doorbrengt… Ze is dringend aan een nieuw leven toe. Niemand kent haar zoals ze echt is. Voor elke gelegenheid zet zij een ander 'gezicht' op. Achter dat masker voelt zij de pijn van het zich steeds in bochten wringen. Zij wil verdwijnen… Via allerlei omwegen komt Vicky, samen met Anouk, terecht in Amsterdam.

Help! is een boek dat geen enkele prangende vraag uit de weg gaat en de jongeren op een eerlijke manier confronteert met brandend actuele thema's. De succesvolle jeugdroman staat centraal in een project rond creatief schrijven op school en werd onder meer om die reden in een herwerkte en geactualiseerde versie herdrukt.
Ina Stabergh publiceert op eigenzinnige wijze novellen, romans, poëzie en toneel. Macht en onmacht, succes en mislukking, romantiek en ruwe werkelijkheid zijn thema's die vaak terugkomen in haar werk.