Spreidstand - poëzie van Frank Zonderland


Wat zijn uw wensen? vroeg de makelaar
en zijn hoofd verdween
tussen folders en kaften met facturen.

Een tuin met een wuivende vrouw erin.
  
Deze bundel van Frank Zonderland meandert tussen erotiek en maatschappijkritiek. Zonderland is vaak cynisch in zijn observaties van het leven, maar zijn emoties getuigen ook van een romantisch elan. Over zijn eerste bundel ‘Elysium 2000’ schreef Simon Vinkenoog: ‘Een voorbijganger, die zijn inzichten deelt met iedereen, om zijn rol als dichter te verduidelijken.’


Frank Zonderland op de boekvoorstelling, 25/11/2018