Sabam voert het Proces van F. Kafka uitGeachte Heer/Mevrouw SABAM,

Wij zijn op de hoogte gebracht van de reproductie en manipulatie van een verhaallijn in het alternate reality game "Het Proces" (naar F. Kafka), waarvan vzw de Scriptomanen de rechten bezit.


Volgens onze informatie werd hiervoor geen voorafgaande toelating gevraagd, noch aan de auteur(s), noch aan uw eigen diensten, met name SABAM.


Met het oog op de regeling van de rechten verzoeken wij u daarom zo vriendelijk te willen zijn BINNEN DE 8 DAGEN de procedures van "Het Proces" tegen uw eigen lid (sinds 1981), vennoot (sinds een paar jaar later) en laureaat van de SABAM Prijs voor Toneel (1999) Patrick Bernauw stop te zetten, en ons dat binnen de bovenvermelde termijn per kerende te bevestigen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Joseph K.

Voor de Raad van Beheer van vzw de Scriptomanen:
Pé Boonaparte, Hash Nys & McRosby Zonder Jong

PS: 
"Iemand moest Josef K. hebben belasterd. Want op een ochtend, zonder dat hij iets kwaads had gedaan, werd hij zomaar gearresteerd." - Het Proces is een indrukwekkende graphic novel naar het gelijknamige werk van Franz Kafka, dat in 1925 postuum verscheen. Hierin wordt het duistere verhaal beschreven van Joseph K., "die zonder aanleiding verwikkeld raakt in een verbijsterend juridisch proces. K. valt van de ene verbazing in de andere en raakt volledig gedesillusioneerd, terwijl hij wanhopig probeert zijn onschuld te bewijzen – zonder te weten waarvan hij eigenlijk beschuldigd wordt. Het proces laat op grimmige wijze zien hoe bureaucratie het leven van burgers kan ruïneren; in die zin is het verhaal nog net zo actueel en betekenisvol als aan het begin van de twintigste eeuw."
Klinkt het bovenstaande u wellicht enigszins surrealistisch, ja zelfs ronduit absurd in de oren? Mmm... Het is anders wel een vrij exacte weergave van een mail die ik mocht ontvangen van SABAM:

* waarin SABAM op de hoogte werd gebracht van "de reproductie en manipulatie" van foto's, zonder te specifiëren over welke foto's het precies gaat;
* in videoclips "Proficiat, Elpee Boon", die wij nooit gemaakt hebben (de opgegeven titel slaat op een eenmalig live programma);
* die "online staan" en "te koop worden aangeboden", wat aantoonbaar onjuist is, als SABAM de moeite had genomen de verkregen informatie even te checken (zie de meldingen op deze website, op de website van de Patrick Bernauw en op die van Compagnie de Ballade).

Waarin SABAM vervolgens stelt dat:
* volgens "onze informatie" (= de eigen SABAM informatie) geen voorafgaande toestemming werd gevraagd aan de auteur, wat ik betwist;
* volgens "onze informatie" (= de eigen SABAM informatie) geen voorafgaande toestemming werd gevraagd aan de eigen diensten (van SABAM), wat ik eveneens betwist.

Waarin SABAM ten slotte verzoekt:
* BINNEN DE 8 DAGEN de uitzending van de filmpjes stop te zetten en "ons" (= SABAM) dat binnen de bovenvermelde termijn per kerende te bevestigen, terwijl de desbetreffende filmpjes al enkele weken niet meer op het web staan (zie eveneens de meldingen op onze websites, die niet door SABAM werden geconsulteerd).

Zonder te weten waar het precies over gaat vraagt SABAM met andere woorden het stopzetten van filmpjes BINNEN DE 8 DAGEN - filmpjes die op dat moment al weken stopgezet zijn -, en dit met het oog op te betalen "reproductierechten" voor filmpjes die bijgevolg niet vertoond worden. Hiermee gaat SABAM bovendien ook geheel en al voorbij aan de open brief waarin vzw de Scriptomanen reeds op 16 maart de onduidelijkheid en dubbelzinnigheid van één en ander aankaartte en om opheldering terzake vroeg - open brief waarop SABAM er amper in slaagde BINNEN DE 8 DAGEN te reageren, en uitsluitend nadat ondergetekende eerst een behoorlijk verschroeiend telefoontje diende te plegen naar de opsteller van het oorspronkelijke "vriendelijke verzoek" van SABAM.

Of hoe SABAM, in een staat van volstrekte bewusteloosheid maar wel met het handje open,  meewerkt aan het toepassen van - een economische vorm van - censuur en het monddood maken van de eigen auteur(s). De filmpjes waar het om te doen is, bevatten immers enige kritiek op de verantwoordelijken voor Boon!2012 - kritiek die, zoals eerder gezegd, met alle mogelijke middelen (en ook een paar onmogelijke) het zwijgen dient opgelegd.


Proficiat, SABAM!... Mijn auteursrechtenvereniging om trots op te zijn!

 Patrick Bernauw