zondag 15 juli 2018

Wat achterblijft - Jan DeloofJan Deloof werd in 1930 geboren in de Deerlijkstraat in Zwevegem. Hij draait dus al een tijdje mee. Zo lang zelfs dat hij is gaan omkijken en het ogenblik gekomen achtte om iets anders te bundelen dan wat hij schreef over de literatuur in het Afrikaans en wat hij uit het Bretons vertaalde. In de loop van de jaren heeft hij namelijk ook een handvol aforismen, wat gedichten en enkele verhalen bijeen geschreven. Die zijn her en der verspreid of liggen in een diepe slaap verzeild op de bladzijden van wijlen het Brugse tijdschrift ‘Kruispunt’.

De onderhavige bundel ‘Wat achterblijft’ bevat die aforismen, verzen en verhalen. Vooral deze laatste roepen de sfeer op van een groot Vlaams dorp na de Tweede Wereldoorlog. Ze houden ons als het ware een vervormende spiegel voor, eentje uit het spiegelpaleis van op de kermis: het is vermoedelijk allemaal wel echt gebeurd, maar het is leugenachtig doorverteld. Tot vermaak van wie het lust.Jan Deloof
Wat achterblijft
Jan Deloof werd in 1930 geboren in Zwevegem. In de loop van de jaren heeft hij een handvol aforismen, wat gedichten en enkele verhalen bijeen geschreven. Vooral deze laatste roepen de sfeer op van een groot Vlaams dorp na de Tweede Wereldoorlog.
€20,00 Paperback

zondag 8 juli 2018

Zomeractie 2018: schrijf je in voor de Ufolische Quiz in Mysterieus België en ontvang 2 gratis tickets om te gaan Vossen!Tot 18 augustus kun je een Ufolische Quiz spelen in Mysterieus België. Wat moet je daarvoor doen? Deze podcast aflevering downloaden en antwoorden op 4 vragen: 
1./ Welk satanisch muziekstuk zoeken we? 2./ Uit welk vervloekt werk komt dit? We hebben de titel en de naam van de auteur nodig. 3./ Waarover gaat dit raadsel? 4./ De naam van het spook is?
Op 18 augustus 2018 zullen we hier de antwoorden bekend maken... en tevens de winna(a)r(es) van het Mysterieus België Spelpakket, ter waarde van 200€.

Stuur nu je mailtje met de antwoorden naar ufolie@inter-actief.be en stort tegelijk 10€ op het rekeningnummer dat vervolgens zal verschijnen, met de vermelding UFOLIE QUIZ. Je ontvangt meteen 2 gratis tickets voor "Expeditie in het Land van Reynaert: Vossen".  De eerste inzender met vier juiste antwoorden die tegelijk ook het inschrijvingsgeld heeft gestort, ontvangt op 18 augustus het Mysterieus België Spelpakket.
Het Mysterieus België Spelpakket, ter waarde van 200€ bestaat uit:

* 3 fotoboeken-stadsspelen per titel (1 per team): Waar zijn de Rechtvaardige Rechters gebleven? in Gent, De Spoken van Brugge, Met Quasiloco door Leuven en De Steen der Wijzen in Brussel  

* een boswandeling in het Land van Aalst met het boek De Geest van Pee Klak (Els Vermeir) 

* een exemplaar van de hervertelling van Reynaert de vos (Katharina Van Cauteren, Rik Van Daele & Patrick Bernauw) + 2 extra toegangstickets www.vossen.vlaanderen


Door je deelname aan de Ufolische Quiz 
ondersteun je bovendien het Goede Doel: een 
(UFOLIE) Patrick Bernauw:

De openbare bibliotheek van Aalst, Utopia, ambieert geen "bewaarfunctie" van het werk van Aalsterse auteurs, en voert voornamelijk de succesvolle jeugdboeken van deze Aalsterse auteur systematisch af. Hoewel nieuw werk van Aalsterse auteurs even systematisch zou ingevoerd worden, is dat ook niet het geval voor de jeugdboeken van deze Aalsterse auteur. Daarom hebben een aantal collega's, vrienden en sympathisanten het initiatief genomen om een "Bewaarbibliotheek" van het werk van deze auteur op te richten, dat voor een groot deel in het teken staat van Belgisch, Vlaams, zelfs Aalsters "erfgoed".


dinsdag 5 juni 2018

Gelijkende Woorden/Mots Similaires (woordenlijst/glossaire) - Eddy KeymolenSnel een grote basiswoordenschat opbouwen in de andere taal ? Dat kan zonder moeite met deze woordenlijst van gelijkende woorden in het Nederlands en het Frans.

Acquérir rapidement un grand vocabulaire de base dans l’autre langue ? Aucun problème avec ce glossaire de mots similaires en français et en néerlandais.

Pour plein de raisons, qui sont énumérées et expliquées dans l’introduction, ces deux langues voisines partagent tout un tas de mots similaires. Ce qui vous permettra d’avancer à pas de géants dans l’apprentissage de la langue des voisins.  Et ce qui vous donnera le courage de poursuivre le processus de l’apprentissage,  d’élargir votre vocabulaire et d’approfondir la grammaire.

Om een heleboel redenen, die opgesomd en uitgelegd worden in de inleiding, delen deze twee buurtalen heel wat gelijkende woorden. Waardoor u met reuzenschreden vooruitgang zult boeken bij het aanleren van de taal van de buren. En wat u moed zal geven om door te gaan met het leerproces, uw woordenschat uit te bouwen en de spraakkunst verder uit te diepen. 


Mysterieus België Podcast