Wedstrijd voor het Schrijven van een Lofdicht (Gentse Feesten 2012)Vzw de Scriptomanen organiseert een wedstrijd voor het schrijven van het mooiste "Lofdicht voor de Yzeren Keizer". Dit Lofdicht dient geïntegreerd te kunnen worden in de productie De Bende van de Boonaparten, een schelms muziek- en verteltheater dat deel uitmaakt van het Gentse Feesten Festival "in de geest van Louis Paul Boon", BoonApartival.
In De Bende van de Boonaparten wordt het verhaal verteld van een klein dorpje in Lagelande, waar de Yzeren Keizer de grootste kathedraal ter wereld wil bouwen. Zo is het dorpje ook aan zijn naam gekomen: “Kathedraalst”. Volkszanger Lodewijk Boonaparte heeft zich in zijn protestliederen altijd verzet tegen de megalomanie van de Yzeren Keizer, maar nu hij op honderdjarige leeftijd is overleden, wil die hem net hier bijzetten in een praalgraf. Door het symbool van verzet tegen zijn bewind te recupereren, hoopt de Yzeren Keizer alsnog de ontluikende revolutie tegen zijn Schrikbewind te bezweren... Een verre achterachterneef, Pé Boonaparte, organiseert het verzet en strijkt tijdens het grote jaarlijkse volksfeest neer in Ganda (ook bekend van de HAM), waar hij een bescheiden kerkje ontwijdt tot een heus “Hof van Mirakelen”. Samen met zijn “Bende van de Boonaparten” wil hij hun held op een passend artistieke en cultureel correcte wijze ten grave dragen, en zo het eeuwige leven geven… Meer info over de Yzeren Keizer en Kathedraalst: hier!


Eventuele gelijkenissen met bestaande personen en toestanden rond het evenement "Boon2012" in Aalst zijn overigens allerminst toevallig. BoonApartival wordt georganiseerd met de medewerking van Fernand Bernauw (audio opnames), Marc Borms (muziek), Compagnie de Ballade, Patrick Erauw, Geertrui Daem, Didi de Paris & het Vast Verbond van Losse Medewerkers, Kokejane, Freek Neirynck,  Hilde Nijs, William Peynsaert & het Artistiek Nest, 't Muziek Herne, Yannick Van der Speeten, Erik Vlaminck, Volks Comité Boon (’t Uilekot vzw) en de Afdeling Literaire Creatie (Academie voor Podiumkunsten Aalst).

Bij monde van Zijne Keizerlijke Hof & Lofdichter Pieter van het Zwarte Woud, tevens kroniekschrijver van de enige vrije en onafhankelijke Nieuwskroniek van Lagelande (al is hij beter bekend onder zijn bijnaam Quatongen) laat de Yzeren Keizer weten dat:

* Het  Lofdicht te Zijner Ere "Voldoende & Ook Onversneden Lof" dient te bevatten voor Zijn Persoon, Zijn Leven & Werk in het algemeen, en zijn levenswerk "Kathedraalst" in het bijzonder. Lofdichters die hetzij Onvoldoende, hetzij Versneden Lof  in hun Lofdicht hebben opgenomen, zullen - naar Keuze van de Keizer - voor de rest van hun leven in een vergeetput worden geworpen, onthoofd, op de brandstapel gezet of gevierendeeld. Zie de voorbeelden boven- en onderaan deze post.

* Lofdichten te Zijner Ere tot en met Vrijdag de Dertiende Juli van het Jaar Onzes Keizers 2012 naar het volgende emailadres kunnen worden gezonden: lofdicht@inter-actief.be, waarna ze door een volstrekt onafhankelijke jury onder voorzitterschap van de Yzeren Keizer en met als secretaris de Keizerlijke Hof & Lofdichter Pieter van het Zwarte Woud zal worden beoordeeld. Elke Lofdichter(es) mag met maximaal 13 Lofdichten mededingen. In de email dient hij/zij ook zijn/haar persoonsgegevens mede te delen, als daar zijn: voornaam, naam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, telefoonnummer.

* Geselecteerde Lofdichten ten gehore zullen worden gebracht voor een levend publiek tijdens de voorstellingen van De Bende van de Boonaparten op 15, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 juli in het Hof van Mirakelen. Tevens zullen geselecteerde Lofdichten eventueel  in boek- en/of postervorm aldaar & aldan worden verspreid, of op geanimeerde wijze virtueel & digitaal worden vertolkt door Compagnie de Ballade.

* Het Loflijkste Lofdicht zal worden bekend gemaakt, alweder voor een levend publiek, op 22 juli in het Hof van Mirakelen, alwaar het een Waardevol Boekenpakket te beurt zal vallen, ter beschikking gesteld door vzw de Scriptomanen; het zal vervolgens in boek-, kaarten- en/of postervorm worden verspreid en/of op geanimeerde wijze virtueel & digitaal vertolkt worden door Compagnie de Ballade.BoonApartival op de Gentse Feesten 
van 14 tot 22 juli, 

Alle info: