Moordspel op MP3: De Moord op het ModelDE MOORD OP HET MODEL

MP3 Moordspel
Met Gino Vandrogenbroeck als Jiepie, Anton Cogen als Frederick,
Rebecca Tanghe als Delphine en Rudy Goes als Pierre.

Regie: Rudy Goes.
Muziek: Compagnie de Ballade (www.nandosmusic.be)
Zang: Luc Borms / Teksten: Patrick Bernauw / Composities: Fernand Bernauw
Copyright by vzw de Scriptomanen.

  

Sensatiejournalist Jean-Paul Van Damme beweert valselijk te worden beschuldigd van moord op het gewezen topmodel Catherine Verdonck, die gehuwd was met de bekende zakenman Frederick Van Hoey. Jean-Paul werd naar een rendez-vous hotel gelokt waar hij al eens met Catherine afsprak. In de afgesloten dubbele garage die hij daar vlak bij huurde, werd haar lijk gevonden… in haar auto, waarvan de motor nog draaide. Dat leek in eerste instantie op zelfmoord te wijzen – of zelfs een ongeluk, want het gewezen topmodel was verslaafd aan cocaïne en zat ook aan de slaappillen. Best mogelijk dat ze in de auto in slaap was gevallen of het bewustzijn had verloren. Het onderzoek wees evenwel uit dat Catherine bewusteloos was geslagen. De afdruk van Jean-Pauls grote zegelring stond in haar wang, zodat hij meteen verdacht werd van de moord op zijn minnares. Alleen… wat is dan zijn motief?

Jean-Paul beweert dat de zegelring, die door de politie bij hem thuis werd gevonden, een paar dagen voordien gestolen werd. Voor hem is het duidelijk: hij werd erin geluisd. Maar door wie dan? En waarom?

Belangrijk in heel dit verhaal zijn ook Delphine, het jongere zusje van Catherine, met wie Jean-Paul een vage relatie had… en Pierre Dubois, de onderwereldfiguur en drugsdealer bij wie Catherine in het krijt stond, en die haar schaduwde en foto’s maakte van haar passionele ontmoetingen met Jean-Paul om haar daarmee te chanteren en alsnog aan zijn centen  te komen.Draaiboek voor de organisator van “De Moord op het Model”:

1./ Bestel de volledige MP3 "De Moord op het Model" (met Bekentenis): 26,50 euro via dit emailadres.

2./ Het moordspel laat zich het best organiseren als "moorddiner"; het diner is geen "must", maar maakt het wel stukken gezelliger. Je kan dit spel overal spelen waar je kan beschikken over audio apparatuur: bij jou thuis, in een kroeg, op restaurant,...

3./ Je kan dit moordspel organiseren met individuele spelers ("ieder voor zich") of in teamverband met bijvoorbeeld 3 teams van 2, 3 of 4 spelers. Je mag zoveel exemplaren aanmaken van de MP3 als je dat wil, je mag de file ook op CD zetten, enzovoort. Het is alleen ten strengste verboden de audio files van “De Moord op het Model” geheel of afzonderlijk te verkopen of in een commerciële context te gebruiken. Hiervoor is toestemming van de rechthebbenden vereist (te verkrijgen via het emailadres) en zal desgevallend een auteursrecht worden afgesproken.

4./ Op de MP3 “De Moord op het Model” is, in deze volgorde, te horen:

Intro + Verklaring Jiepie
Muziek: Bezeten Blues
Verklaring Frederick
Muziek: Zorro
Verklaring Delphine
Muziek: Motel Droomoord
Verklaring Pierre
Muziek: De Perfecte Moord
Bekentenis / Oplossing.

5./ Duid een spelleid(st)er aan die het moordspel organiseert. Hij/zij kan ook meedoen aan het moordspel, zolang hij/zij de “bekentenis” niet vooraf beluistert. De spelleid(st)er geeft iedere speler of ieder team ook een printout van het dossier mee dat je vindt verderop in deze file, en zorgt dat er passende audio apparatuur aanwezig is.


6./ Hoe wordt het spel gespeeld? Beluister allen tegelijk een verklaring, waarna men – eventueel in team-verband – gedurende het muziekje onderling over de verklaring kan discussiëren. Men kan hierbij ook van de gelegenheid gebruik maken om tegenstrevers, of andere teams, op een dwaalspoor te zetten. Ook kan men het afspelen van de MP3 na elk muziekje even stilleggen, als men denkt meer tijd nodig te hebben, of omdat het eten eraan komt. Indien georganiseerd in het kader van een diner, als moorddiner, raden we drie rondes aan: een eerste ronde met de briefing/ uitleg van de spelleid(st)er over het verloop van het spel en de verklaring van Jiepie; een tweede ronde met de verklaringen van Frederick, Delphine en Pierre; een derde ronde met de bekentenis, en het aanduiden van een winnend team. Wordt het spel in één ruk door gespeeld, zonder onderbrekingen, dan kan het binnen het uur gespeeld worden (de duurtijd van de MP3 is 46 minuten en 51 seconden). Misschien kun je ook een prijs voorzien voor de winnaar(s) (m/v)?