zaterdag 22 december 2012

Audio TheaterVzw de Scriptomanen maakte een nieuw platform mogelijk, specifiek voor luisterspel, hoorspel, audio drama, luisterverhalen... of hoe men dit "audio theater" ook noemen wil. Een eerste reeks producties kwam tot stand in samenwerking met de afdelingen Literaire Creatie en Voordracht/Toneel van de Academie voor Podiumkunsten, Aalst. Deze "literaire luister creaties" zullen onder meer gebruikt worden voor poëzie flashmobs en een programma op Radio Katanga (Aalst) op Gedichtendag, 31 januari 2013... en in het kader van een project van het Deeltijds Kunst Onderwijs, getiteld "Gebroken Dromen". Meer nieuws volgt.

De producties kunnen hier gedownload worden (doorgaans gratis):Je vindt ze ook al eens op YouTube:Meer nieuws volgt!

donderdag 22 november 2012

Two Blues Brothers from Belgium, Luc and Marc Borms, Driving Down the Blue(s) Highway:

... to visit the Mississippi Delta and write a guide book about it. Blues musicians themselves, they searched for answers to questions such as: "What makes the Delta a place of such musical distinction? What exactly turned the Delta into the birthplace of a musical genre that accurately reflects the human condition?"

Follow the Blues Brothers from Belgium on a pilgrimage that many blues music fans have made, along Highway 61 - the "Blue Highway" - and the mighty Mississippi, to the heart of the Delta... and the heart of the blues: Catfish & Cotton, Driving Down the Blues Highway

http://www.lulu.com/spotlight/infoatcatfishandcottondotcom
woensdag 10 oktober 2012

Moordspel op MP3: Mysteries van het Duivelsteen
Wat is er gebeurd met chansonnier Gerard de Duivel, die lang geleden spoorloos verdween? Pleegde hij zelfmoord? Werd hij vermoord? Is er nog wat anders aan de hand? Zijn vriend, de acteur Anton Cogen, stelt zovele jaren na datum een onderzoek in en verzamelt interviews, getuigenissen en covers van de liedjes van de "diabolische" zanger, die destijds - door omstandigheden - nooit op CD werden uitgebracht. Los jij het mysterie op? Dit is de "moorddiner"-versie van het moordspel, die gebracht kan worden in om het even welke locatie. Het enige dat je daarbij nodig hebt is deze MP3... en de oplossing natuurlijk. De MP3 Moordspel Mysteries van het Duivelsteen kan besteld worden via dit emailadres aan 53 euro. Er bestaat ook een stadsspel-versie, te spelen in Gent uiteraard; voor handleiding, draaiboek en meer info: hier! 

Deze MP3 bevat de volgende items:
1./ Inleiding door Anton Cogen in het kader van een wandeling door het Patershol.
2./ Isabel Danst, het enige liedje van Gerard de Duivel, door de artiest zelf gezongen, dat ooit officieel werd uitgebracht.
3./Anton Cogen interviewt Gilbert Leduc, de manager van Gerard de Duivel.
4./ De Onthoofdingsbrug, cover van een liedje van Gerard de Duivel, door Amaryllis Temmerman.
5./ De Legende van het Duivelsteen: een muzikaal hoorspel, met de stem van Anton Cogen.
6./ Bezeten Blues, cover van een liedje van Gerard de Duivel, door Yves Bonduelle.
7./ Isabel Degraeve legt getuigenis af over haar relatie met de duivelse chansonnier.
8./ De Ballade van Heer Halewijn: de bekende traditional werd bewerkt door Gerard de Duivel en was één van zijn favoriete songs; het lied over de middeleeuwse seriemoordenaar wordt hier vertolkt door Lieve De Schepper.
9./ Yves Bonduelle, één van de leden van de Bende van de Duivel (de naam van de groep van Gerard) legt getuigenis af.
10./ Veuve Noire, cover van een liedje van Gerard de Duivel, door Luc Bogaert.
11./ Motel Droomoord, cover van een liedje van Gerard de Duivel, door Yves Bonduelle.

Draaiboek voor de organisator van het MP3 Moordspel "Mysteries van het Duivelsteen":

1./ Bestel de MP3 met de Oplossing.

2./ Het moordspel laat zich het best organiseren als "moorddiner"; het diner is geen "must", maar maakt het wel stukken gezelliger. Je kan dit spel overal spelen waar je kan beschikken over audio apparatuur: bij jou thuis, in een kroeg, op restaurant,...

3./ Je kan dit moordspel organiseren met individuele spelers ("ieder voor zich") of in teamverband met bijvoorbeeld 3 teams van 2, 3 of 4 spelers. Je mag zoveel exemplaren aanmaken van de MP3 als je dat wil, je mag de file ook op CD zetten, enzovoort. Het is alleen ten strengste verboden de audio files geheel of afzonderlijk te verkopen of in een commerciële context te gebruiken. Hiervoor is toestemming van de rechthebbenden vereist (te verkrijgen via het emailadres) en zal desgevallend een auteursrecht worden afgesproken.

4./ Duid een spelleid(st)er aan die het moordspel organiseert. Hij/zij kan ook meedoen aan het moordspel, zolang hij/zij de Oplossing niet vooraf heeft bekeken. De organisatie zorgt ervoor dat er passende audio apparatuur aanwezig is; meer voorbereiding is niet nodig.

5./ Hoe wordt het spel gespeeld? Beluister allen tegelijk een verklaring, waarna men -- eventueel in team-verband -- gedurende een liedje onderling kan discussiëren. Men kan hierbij ook van de gelegenheid gebruik maken om tegenstrevers, of andere teams, op een dwaalspoor te zetten. Ook kan men het afspelen van de MP3 tijdens een liedje stilleggen, als men denkt meer tijd nodig te hebben, of omdat het eten eraan komt.

(Copyright by: Patrick Bernauw, scenario / Fernand Bernauw, muziek).

dinsdag 9 oktober 2012

Moordspel op MP3: De Moord op het ModelDE MOORD OP HET MODEL

MP3 Moordspel
Met Gino Vandrogenbroeck als Jiepie, Anton Cogen als Frederick,
Rebecca Tanghe als Delphine en Rudy Goes als Pierre.

Regie: Rudy Goes.
Muziek: Compagnie de Ballade (www.nandosmusic.be)
Zang: Luc Borms / Teksten: Patrick Bernauw / Composities: Fernand Bernauw
Copyright by vzw de Scriptomanen.

  

Sensatiejournalist Jean-Paul Van Damme beweert valselijk te worden beschuldigd van moord op het gewezen topmodel Catherine Verdonck, die gehuwd was met de bekende zakenman Frederick Van Hoey. Jean-Paul werd naar een rendez-vous hotel gelokt waar hij al eens met Catherine afsprak. In de afgesloten dubbele garage die hij daar vlak bij huurde, werd haar lijk gevonden… in haar auto, waarvan de motor nog draaide. Dat leek in eerste instantie op zelfmoord te wijzen – of zelfs een ongeluk, want het gewezen topmodel was verslaafd aan cocaïne en zat ook aan de slaappillen. Best mogelijk dat ze in de auto in slaap was gevallen of het bewustzijn had verloren. Het onderzoek wees evenwel uit dat Catherine bewusteloos was geslagen. De afdruk van Jean-Pauls grote zegelring stond in haar wang, zodat hij meteen verdacht werd van de moord op zijn minnares. Alleen… wat is dan zijn motief?

Jean-Paul beweert dat de zegelring, die door de politie bij hem thuis werd gevonden, een paar dagen voordien gestolen werd. Voor hem is het duidelijk: hij werd erin geluisd. Maar door wie dan? En waarom?

Belangrijk in heel dit verhaal zijn ook Delphine, het jongere zusje van Catherine, met wie Jean-Paul een vage relatie had… en Pierre Dubois, de onderwereldfiguur en drugsdealer bij wie Catherine in het krijt stond, en die haar schaduwde en foto’s maakte van haar passionele ontmoetingen met Jean-Paul om haar daarmee te chanteren en alsnog aan zijn centen  te komen.Draaiboek voor de organisator van “De Moord op het Model”:

1./ Bestel de volledige MP3 "De Moord op het Model" (met Bekentenis): 26,50 euro via dit emailadres.

2./ Het moordspel laat zich het best organiseren als "moorddiner"; het diner is geen "must", maar maakt het wel stukken gezelliger. Je kan dit spel overal spelen waar je kan beschikken over audio apparatuur: bij jou thuis, in een kroeg, op restaurant,...

3./ Je kan dit moordspel organiseren met individuele spelers ("ieder voor zich") of in teamverband met bijvoorbeeld 3 teams van 2, 3 of 4 spelers. Je mag zoveel exemplaren aanmaken van de MP3 als je dat wil, je mag de file ook op CD zetten, enzovoort. Het is alleen ten strengste verboden de audio files van “De Moord op het Model” geheel of afzonderlijk te verkopen of in een commerciële context te gebruiken. Hiervoor is toestemming van de rechthebbenden vereist (te verkrijgen via het emailadres) en zal desgevallend een auteursrecht worden afgesproken.

4./ Op de MP3 “De Moord op het Model” is, in deze volgorde, te horen:

Intro + Verklaring Jiepie
Muziek: Bezeten Blues
Verklaring Frederick
Muziek: Zorro
Verklaring Delphine
Muziek: Motel Droomoord
Verklaring Pierre
Muziek: De Perfecte Moord
Bekentenis / Oplossing.

5./ Duid een spelleid(st)er aan die het moordspel organiseert. Hij/zij kan ook meedoen aan het moordspel, zolang hij/zij de “bekentenis” niet vooraf beluistert. De spelleid(st)er geeft iedere speler of ieder team ook een printout van het dossier mee dat je vindt verderop in deze file, en zorgt dat er passende audio apparatuur aanwezig is.


6./ Hoe wordt het spel gespeeld? Beluister allen tegelijk een verklaring, waarna men – eventueel in team-verband – gedurende het muziekje onderling over de verklaring kan discussiëren. Men kan hierbij ook van de gelegenheid gebruik maken om tegenstrevers, of andere teams, op een dwaalspoor te zetten. Ook kan men het afspelen van de MP3 na elk muziekje even stilleggen, als men denkt meer tijd nodig te hebben, of omdat het eten eraan komt. Indien georganiseerd in het kader van een diner, als moorddiner, raden we drie rondes aan: een eerste ronde met de briefing/ uitleg van de spelleid(st)er over het verloop van het spel en de verklaring van Jiepie; een tweede ronde met de verklaringen van Frederick, Delphine en Pierre; een derde ronde met de bekentenis, en het aanduiden van een winnend team. Wordt het spel in één ruk door gespeeld, zonder onderbrekingen, dan kan het binnen het uur gespeeld worden (de duurtijd van de MP3 is 46 minuten en 51 seconden). Misschien kun je ook een prijs voorzien voor de winnaar(s) (m/v)?woensdag 20 juni 2012

Boycot Boon!2012 de Aalsterse schrijvers?

Beste Boon!2012,
Onze herhaalde pogingen om ons zeer Aalsterse BoonApartival, zijnde een “Gentse Feesten Festival in de geest van Louis Paul Boon”, gelinkt te krijgen op de website van Boon!2012, hebben tot dusver niet tot enig resultaat geleid. Daarom proberen wij het langs deze weg en vragen wij u vriendelijk onderstaande programma’s alsnog op te nemen in de schoot van Boon!2012.

Beleefde groeten,
de BoonApartenHet volledige BoonApartival-programma:

Het BoonApartival wordt georganiseerd met de medewerking van de Aalsterse auteur Patrick Bernauw, de Aalstenaars Fernand Bernauw (audio opnames) en Marc Borms (muziek), Compagnie de Ballade, Patrick Erauw, Geertrui Daem, Didi de Paris & het Vast Verbond van Losse Medewerkers, het toneelgezelschap AT Kokejane, Veerle Luts, Freek Neirynck, Hilde Nijs, de Aalsterse auteur William Peynsaert & het Artistiek Nest, Ben Schokkaert, 't Muziek Herne, Yannick Van der Speeten, Erik Vlaminck, Volks Comité Boon (’t Uilekot vzw), de Afdeling Literaire Creatie (Academie voor Podiumkunsten Aalst) en vzw de Scriptomanen. 
De productie Boon-Aparté kwam tot stand met de steun van SABAM.

De belangrijkste en meest “Boonse” activiteiten verdienen natuurlijk wel een speciale link, zoals dat voor andere gelijkaardige activiteiten het geval is:

Boon-Aparté
Patrick Bernauw beklimt de Preekstoel van de Parnassus, en doet dat al eens samen met Freek Neirynck, in een cabaretesk vertel- en muziektheater met gastoptredens (zowel aangekondigde – Erik Vlaminck, Geertrui Daem - als “mystery guests”), Daensistische spotliederen en een LP Boon Quiz. Boontje ontmaskert nog steeds... en hij doet dit nu ook met de medewerking van de Afdeling Literaire Creatie (Academie voor Podiumkunsten, Aalst) en met de steun van SABAM.
17 en 21/07 om 18u en 19/07 om 20u --- €12

De Bende van de Boonaparten
Een artistieke happening back to the sixties, witlof and peas. Erotiek en rebellie, grappen en grollen en tedere anarchie bij de 100ste verjaardag van LP Boon. Met Patrick Bernauw als Pé Boonaparte, Veerle Luts als Nieke Naaime, Marc Borms als McRosby, Marie-José Ntibanoboka als MéJong, Dulle Griet Nikke Speed, Jan de Lichte e.a. En met toegepaste kunstjes van Hash Nijs!
15, 17, 18, 21 en 22/07 om 20u - 19/07 om 21u30 - 20/07 om 18u --- €12 

Didi de Paris en het Vast Verbond van Losse Medewerkers
Theater/multimediale performance: Met eigen woorden en klanken-registers, bijgestaan door beeld en geluid, doet Didi de Paris voor u Louis Paul Boon verschijnen, zo goed als in levende lijve!
16, 19 en 22/07 om 18u - 17/07 om 16u30 - 21/07 om 21u30 / €9,5
 
Patrick Bernauw stelt zijn historische thriller voor via het verhaal van Jules De Raedt, Gents zeeman, afstammeling van het Franse koningshuis... of hoe op Boonse Wijze geschiedenis wordt geschreven.
15/07 om 18u --- €7,5


Etage Fermé
Theater van en door William Peynsaert & Het Artistiek Nest. Ze zijn met 5 (of 6?) op ‘t bovenste verdiep van een flat in Gent en ze willen naar buiten. Met de lift. Maar die is kapot...
16/07 om 20u, 18/07 om 18u, 20/07 om 21u30 --- €7,5

Patrick Erauw met Fabels van Fo
Het eerste mirakel van het Kindeke Jezus & Poezemuizeke
In de stijl van de commedia dell’arte speelt verteller Patrick Erauw een komische en een obscene fabel van Dario Fo, omkaderd met BoonAparte muziek.
20/07 om 20u --- €12Programmaboek van de Bende van de Boonaparten bij het Gentse Feesten Festival "in de geest van Louis Paul Boon", Boonapartival 2012, naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de schrijver:

 

Deze Content heeft een Adobe Flash Player versie 8.0.0 of hoger nodig. Verkrijg Flash

 

Het boek kost 15 euro (verzendingskosten inbegrepen) en kan besteld worden via mail of rechtstreeks besteld en betaald via de webwinkel. Uiteraard zal het ook beschikbaar zijn tijdens het BoonApartival. Aan het boek werkten mee: Patrick Bernauw, Marc Borms, Tim Buelens, Rita Corthals, Compagnie de Ballade, Chantal De Craecker, Didi de Paris, Katrien Dierick, Freek Neirynck, Hilde Nijs, William Peynsaert, Gerard Scharn, Ben Schokkaert, Yannick Van der Speeten, Anja Van Geert en het Volks Comité Boon.


Nog ter gelegenheid van het BoonApartival verschijnt een set van 8 kaarten uit met gedichten van Patrick Bernauw bij schilderijen van Hilde Nijs, in een grafische vormgeving van Marc Borms. Bestellen kan via mail  en uiteraard zal de set ook beschikbaar zijn tijdens het BoonApartival (10 euro, verzending inbegrepen, voor de volledige set / 2 euro per afzonderlijke kaart + verzendingskosten). Wie zich boek + set aanschaft, betaalt slechts 20 euro.

maandag 11 juni 2012

Boon-Aparté: het Gentse Feesten "BoonApartival" programmaboek 2012


Deze Content heeft een Adobe Flash Player versie 8.0.0 of hoger nodig. Verkrijg FlashBestel het Gentse Feesten programmaboek hier: http://www.lulu.com/shop/de-bende-van-de-boonaparten/boon-apart%C3%A9/paperback/product-20178657.html  (15 euro + verzending).

Met werk van de Scriptomanen Patrick Bernauw, Marc Borms, Hilde Nijs, Yannick Van der Speeten en William Peynsaert. En met verder o.a. ook Freek Neirynck en Didi de Paris.

Catfish & Cotton: The Blues Book

Catfish & Cotton: promotional trailer for the upcoming book about our journey on the blues highway. Release date: Q3 2012.
More info at http://www.catfish-and-cotton.com

vrijdag 18 mei 2012

Door het Sleutelgat: een set met 8 gedichten van Patrick Bernauw bij kunstwerken van Hilde Nijs

Vzw de Scriptomanen (www.scriptomanen.org) geeft ter gelegenheid van het Gentse Feesten BoonApartival (www.gentsefeesten.blogspot.com) een set van 8 kaarten uit met gedichten van Patrick Bernauw (www.bernauw.com) bij schilderijen van Hilde Nijs (http://hildenijs.webklik.nl/), in een grafische vormgeving van Marc Borms (www.embee.be). 

Bestel ze hier (10 euro, verzending inbegrepen, voor de volledige set / 2 euro per afzonderlijke kaart + verzendingskosten).


dinsdag 10 april 2012

Wedstrijd voor het Schrijven van een Lofdicht (Gentse Feesten 2012)Vzw de Scriptomanen organiseert een wedstrijd voor het schrijven van het mooiste "Lofdicht voor de Yzeren Keizer". Dit Lofdicht dient geïntegreerd te kunnen worden in de productie De Bende van de Boonaparten, een schelms muziek- en verteltheater dat deel uitmaakt van het Gentse Feesten Festival "in de geest van Louis Paul Boon", BoonApartival.
In De Bende van de Boonaparten wordt het verhaal verteld van een klein dorpje in Lagelande, waar de Yzeren Keizer de grootste kathedraal ter wereld wil bouwen. Zo is het dorpje ook aan zijn naam gekomen: “Kathedraalst”. Volkszanger Lodewijk Boonaparte heeft zich in zijn protestliederen altijd verzet tegen de megalomanie van de Yzeren Keizer, maar nu hij op honderdjarige leeftijd is overleden, wil die hem net hier bijzetten in een praalgraf. Door het symbool van verzet tegen zijn bewind te recupereren, hoopt de Yzeren Keizer alsnog de ontluikende revolutie tegen zijn Schrikbewind te bezweren... Een verre achterachterneef, Pé Boonaparte, organiseert het verzet en strijkt tijdens het grote jaarlijkse volksfeest neer in Ganda (ook bekend van de HAM), waar hij een bescheiden kerkje ontwijdt tot een heus “Hof van Mirakelen”. Samen met zijn “Bende van de Boonaparten” wil hij hun held op een passend artistieke en cultureel correcte wijze ten grave dragen, en zo het eeuwige leven geven… Meer info over de Yzeren Keizer en Kathedraalst: hier!


Eventuele gelijkenissen met bestaande personen en toestanden rond het evenement "Boon2012" in Aalst zijn overigens allerminst toevallig. BoonApartival wordt georganiseerd met de medewerking van Fernand Bernauw (audio opnames), Marc Borms (muziek), Compagnie de Ballade, Patrick Erauw, Geertrui Daem, Didi de Paris & het Vast Verbond van Losse Medewerkers, Kokejane, Freek Neirynck,  Hilde Nijs, William Peynsaert & het Artistiek Nest, 't Muziek Herne, Yannick Van der Speeten, Erik Vlaminck, Volks Comité Boon (’t Uilekot vzw) en de Afdeling Literaire Creatie (Academie voor Podiumkunsten Aalst).

Bij monde van Zijne Keizerlijke Hof & Lofdichter Pieter van het Zwarte Woud, tevens kroniekschrijver van de enige vrije en onafhankelijke Nieuwskroniek van Lagelande (al is hij beter bekend onder zijn bijnaam Quatongen) laat de Yzeren Keizer weten dat:

* Het  Lofdicht te Zijner Ere "Voldoende & Ook Onversneden Lof" dient te bevatten voor Zijn Persoon, Zijn Leven & Werk in het algemeen, en zijn levenswerk "Kathedraalst" in het bijzonder. Lofdichters die hetzij Onvoldoende, hetzij Versneden Lof  in hun Lofdicht hebben opgenomen, zullen - naar Keuze van de Keizer - voor de rest van hun leven in een vergeetput worden geworpen, onthoofd, op de brandstapel gezet of gevierendeeld. Zie de voorbeelden boven- en onderaan deze post.

* Lofdichten te Zijner Ere tot en met Vrijdag de Dertiende Juli van het Jaar Onzes Keizers 2012 naar het volgende emailadres kunnen worden gezonden: lofdicht@inter-actief.be, waarna ze door een volstrekt onafhankelijke jury onder voorzitterschap van de Yzeren Keizer en met als secretaris de Keizerlijke Hof & Lofdichter Pieter van het Zwarte Woud zal worden beoordeeld. Elke Lofdichter(es) mag met maximaal 13 Lofdichten mededingen. In de email dient hij/zij ook zijn/haar persoonsgegevens mede te delen, als daar zijn: voornaam, naam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, telefoonnummer.

* Geselecteerde Lofdichten ten gehore zullen worden gebracht voor een levend publiek tijdens de voorstellingen van De Bende van de Boonaparten op 15, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 juli in het Hof van Mirakelen. Tevens zullen geselecteerde Lofdichten eventueel  in boek- en/of postervorm aldaar & aldan worden verspreid, of op geanimeerde wijze virtueel & digitaal worden vertolkt door Compagnie de Ballade.

* Het Loflijkste Lofdicht zal worden bekend gemaakt, alweder voor een levend publiek, op 22 juli in het Hof van Mirakelen, alwaar het een Waardevol Boekenpakket te beurt zal vallen, ter beschikking gesteld door vzw de Scriptomanen; het zal vervolgens in boek-, kaarten- en/of postervorm worden verspreid en/of op geanimeerde wijze virtueel & digitaal vertolkt worden door Compagnie de Ballade.BoonApartival op de Gentse Feesten 
van 14 tot 22 juli, 

Alle info: 
  

vrijdag 23 maart 2012

Sabam voert het Proces van F. Kafka uitGeachte Heer/Mevrouw SABAM,

Wij zijn op de hoogte gebracht van de reproductie en manipulatie van een verhaallijn in het alternate reality game "Het Proces" (naar F. Kafka), waarvan vzw de Scriptomanen de rechten bezit.


Volgens onze informatie werd hiervoor geen voorafgaande toelating gevraagd, noch aan de auteur(s), noch aan uw eigen diensten, met name SABAM.


Met het oog op de regeling van de rechten verzoeken wij u daarom zo vriendelijk te willen zijn BINNEN DE 8 DAGEN de procedures van "Het Proces" tegen uw eigen lid (sinds 1981), vennoot (sinds een paar jaar later) en laureaat van de SABAM Prijs voor Toneel (1999) Patrick Bernauw stop te zetten, en ons dat binnen de bovenvermelde termijn per kerende te bevestigen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Joseph K.

Voor de Raad van Beheer van vzw de Scriptomanen:
Pé Boonaparte, Hash Nys & McRosby Zonder Jong

PS: 
"Iemand moest Josef K. hebben belasterd. Want op een ochtend, zonder dat hij iets kwaads had gedaan, werd hij zomaar gearresteerd." - Het Proces is een indrukwekkende graphic novel naar het gelijknamige werk van Franz Kafka, dat in 1925 postuum verscheen. Hierin wordt het duistere verhaal beschreven van Joseph K., "die zonder aanleiding verwikkeld raakt in een verbijsterend juridisch proces. K. valt van de ene verbazing in de andere en raakt volledig gedesillusioneerd, terwijl hij wanhopig probeert zijn onschuld te bewijzen – zonder te weten waarvan hij eigenlijk beschuldigd wordt. Het proces laat op grimmige wijze zien hoe bureaucratie het leven van burgers kan ruïneren; in die zin is het verhaal nog net zo actueel en betekenisvol als aan het begin van de twintigste eeuw."
Klinkt het bovenstaande u wellicht enigszins surrealistisch, ja zelfs ronduit absurd in de oren? Mmm... Het is anders wel een vrij exacte weergave van een mail die ik mocht ontvangen van SABAM:

* waarin SABAM op de hoogte werd gebracht van "de reproductie en manipulatie" van foto's, zonder te specifiëren over welke foto's het precies gaat;
* in videoclips "Proficiat, Elpee Boon", die wij nooit gemaakt hebben (de opgegeven titel slaat op een eenmalig live programma);
* die "online staan" en "te koop worden aangeboden", wat aantoonbaar onjuist is, als SABAM de moeite had genomen de verkregen informatie even te checken (zie de meldingen op deze website, op de website van de Patrick Bernauw en op die van Compagnie de Ballade).

Waarin SABAM vervolgens stelt dat:
* volgens "onze informatie" (= de eigen SABAM informatie) geen voorafgaande toestemming werd gevraagd aan de auteur, wat ik betwist;
* volgens "onze informatie" (= de eigen SABAM informatie) geen voorafgaande toestemming werd gevraagd aan de eigen diensten (van SABAM), wat ik eveneens betwist.

Waarin SABAM ten slotte verzoekt:
* BINNEN DE 8 DAGEN de uitzending van de filmpjes stop te zetten en "ons" (= SABAM) dat binnen de bovenvermelde termijn per kerende te bevestigen, terwijl de desbetreffende filmpjes al enkele weken niet meer op het web staan (zie eveneens de meldingen op onze websites, die niet door SABAM werden geconsulteerd).

Zonder te weten waar het precies over gaat vraagt SABAM met andere woorden het stopzetten van filmpjes BINNEN DE 8 DAGEN - filmpjes die op dat moment al weken stopgezet zijn -, en dit met het oog op te betalen "reproductierechten" voor filmpjes die bijgevolg niet vertoond worden. Hiermee gaat SABAM bovendien ook geheel en al voorbij aan de open brief waarin vzw de Scriptomanen reeds op 16 maart de onduidelijkheid en dubbelzinnigheid van één en ander aankaartte en om opheldering terzake vroeg - open brief waarop SABAM er amper in slaagde BINNEN DE 8 DAGEN te reageren, en uitsluitend nadat ondergetekende eerst een behoorlijk verschroeiend telefoontje diende te plegen naar de opsteller van het oorspronkelijke "vriendelijke verzoek" van SABAM.

Of hoe SABAM, in een staat van volstrekte bewusteloosheid maar wel met het handje open,  meewerkt aan het toepassen van - een economische vorm van - censuur en het monddood maken van de eigen auteur(s). De filmpjes waar het om te doen is, bevatten immers enige kritiek op de verantwoordelijken voor Boon!2012 - kritiek die, zoals eerder gezegd, met alle mogelijke middelen (en ook een paar onmogelijke) het zwijgen dient opgelegd.


Proficiat, SABAM!... Mijn auteursrechtenvereniging om trots op te zijn!

 Patrick Bernauw

dinsdag 20 maart 2012

Gentse Feesten 2012: "De Bende van de Boonaparten"

"De Bende van de Boonaparten"
Trailer Gentse Feesten 
van 14 tot 22 juli 
in 

De Parnassus 
(www.parnassus.be)

Een klein dorpje in Lagelande… De Yzeren Keizer wil daar de grootste kathedraal ter wereld bouwen, en zo is het dorpje ook aan zijn naam gekomen: “Kathedraalst”. Volkszanger Lodewijk Boonaparte heeft zich hier in zijn protestliederen altijd tegen verzet, maar nu hij op honderdjarige leeftijd is overleden, wil de Yzeren Keizer hem net hier bijzetten in een praalgraf. Door het symbool van verzet tegen zijn bewind te recupereren, hoopt de Keizer alsnog de ontluikende revolutie tegen zijn Schrikbewind te bezweren.

Een verre achterachterneef, Pé Boonaparte, organiseert het verzet en strijkt tijdens het grote jaarlijkse volksfeest neer in Ganda (ook bekend van de HAM), waar hij een bescheiden kerkje ontwijdt tot een “Hof van Mirakelen”. Samen met zijn “Bende van de Boonaparten” - Hasj Nys, Jan De Lichte, Nieke Naaime, Marco Bono, de Dolle Griet en vele anderen - willen zij hun held op een passend artistieke en cultureel correcte wijze ten grave dragen, en zo het eeuwige leven geven…

Schelms muziek- en verteltheater, kunstmarkt, tentoonstelling met 14 staatsies, erotische luisterspelletjes, griezelige soundscapes, vliegende blaadjes en plakkaten, stadsspelen in Mysterieus België en nog veel meer…

Een Boon-Apart Festival onder het motto "Hou Boon Schoon", naar aanleiding van de festiviteiten rond de honderdjarige Aalsterse schrijver Louis Paul Boon.
Concept & scenario: Patrick Bernauw (www.bernauw.com)
Productie: vzw de Scriptomanen (www.scriptomanen.org)
Zie ook: Compagnie de Ballade (www.sterke-verhalen.blogspot.com)

Met medewerking van Fernand Bernauw (audio opnames), Marc Borms (muziek), Geertrui Daem, Didi de Paris & Friends, Freek Neirynck, Hilde Nijs, William Peynsaert, Yannick Van der Speeten, Erik Vlaminck, Volks Comité Boon (’t Uilekot) en Afdeling Literaire Creatie (Academie voor Podiumkunsten Aalst).


vrijdag 16 maart 2012

Open Brief aan Sabam: Portretrecht Erven Boon
Geachte Heer/Mevrouw,

Gezien het hoogdringende karakter van de kwestie en de relevantie voor een groot aantal auteurs – leden en vennoten van Sabam -, willen wij er met deze Open Brief bij Sabam op aandringen, dat er met bekwame spoed volledige klaarheid zou worden gegeven rond het thema van en de tarieven voor “het portretrecht” in het algemeen, en dat van de erven Boon in het bijzonder.

Inderdaad moeten wij betreuren dat twee van onze producties als gevolg van het inroepen van dit portretrecht in de problemen zijn gekomen. Het gaat om twee “onafhankelijke” producties, die  zonder enige steun of subsidies van het officiële “Boon!2012”-programma van de stad Aalst, in een “Boon-Apart” programma werden gerealiseerd: “Proficiat Louis! 100 virtuele verjaardagswensen voor Louis Paul Boon” en  “Elpee Boon”. Deze laatste productie bestaat uit een liederencyclus van Rudi De Smet, geïnspireerd door leven en werk van Louis Paul Boon, maar zonder gebruik te maken van teksten of zinnen uit zijn werk, en zal binnenkort op cd worden uitgebracht. De werken werden geproduceerd in een samenwerkingsverband van vzw de Scriptomanen, de afdeling Literaire Creatie van de Academie voor Podiumkunsten in Aalst, het Aalsters Literair BonTgenootschap, auteur Rudi de Smet (lid van Sabam, vzw de Scriptomanen en het ALB) en Patrick Bernauw (auteur, vennoot van Sabam, voorzitter van vzw de Scriptomanen, leerkracht literaire creatie aan de Academie en lid van het ALB). De verdere productie en promotie van deze initiatieven komen nu zwaar onder druk te staan.

Oorspronkelijk kwamen de eerste veertig afleveringen van de reeks “Proficiat Louis!” (zie www.sterke-verhalen.blogspot.com)  tot stand met de stilzwijgende toestemming van de erven Boon: zij leverden zelf 5 bijdragen en kregen een aantal filmpjes in hoge resolutie toegestuurd. Toen de Scriptomanen evenwel, samen met het Volks Comité Boon, actie begonnen te voeren tegen de aanwezigheid van een ex-Vlaams Belanger in het beschermcomité Boon!2012, en daarna tegen de onevenwichtige samenstelling van dit comité, werd de stilzwijgende toestemming ingetrokken en moesten de Scriptomanen op vraag van de erven Boon alle clips waarin een foto van Louis Paul Boon werd verwerkt, op non-actief zetten, en dit op straffe van een boete van 250 euro per overtreding. Deze eis was ook van betrekking op de foto die gebruikt werd voor de promotie van “Elpee Boon”, waarbij Rudi De Smet tijdens een concert in het Stedelijk Museum ’t Gasthuys van Aalst, door de organisatoren werd opgesteld voor een grote poster van Louis Paul Boon, waarvan Marianne Vanderauwera vervolgens een foto heeft genomen.  

Wij vermelden dit maar even opdat Sabam zich terdege bewust zou zijn van de context waarin één en ander geïnterpreteerd dient te worden: een aantal auteurs en leden van Sabam – en medewerkers van vzw de Scriptomanen – , maar ook diverse andere auteurs die onafhankelijk werken van het Boon!2012-programma, wordt het nu welhaast onmogelijk gemaakt een artistieke hommage te brengen aan “de grootste Vlaamse schrijver ooit”, vanwege de vaak exorbitante claims die hen mogelijk boven het hoofd hangen, indien zij één of andere foto van Louis Paul Boon zouden gebruiken in hun werk of bij de promotie van hun productie.  

Op de site van het kunstenloket (http://www.kunstenloket.be/advies/auteursrechten-en-naburige-rechten/hoe-zit-het-met-het-portretrecht) is met betrekking tot het portretrecht heel veel informatie te vinden, die het er voor een leek allemaal niet doorzichtiger op maakt.  Hoe interpreteert Sabam bijvoorbeeld volgende zinsnede: "De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mee te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na zijn overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden.”

Sabam werd inmiddels ook gecontacteerd door Hilde Nijs, lid van het Volks Comité Boon, met een aantal vragen die niet sluitend of eenduidig konden beantwoord worden via de telefoon:
1.      Kunnen de erven Boon ook rechten laten gelden op foto’s die niet door de erven Boon zijn genomen?
2.      Kunnen de erven Boon ook rechten laten gelden op een tekening of een schilderij gemaakt naar een foto van Louis Paul Boon, die al of niet door de erven Boon werd genomen, en ook indien de tekening of het schilderij een zeer vrije artistieke interpretatie is van de bewuste foto van Louis Paul Boon die al of niet door de erven Boon werd genomen?
Indien het antwoord op beide vragen “ja” is, kan Sabam ons dan de tarieven meedelen die voor het gebruik van dergelijk materiaal gelden, op radio en televisie, in het theater, in print, digitaal, enz…?

Graag kregen we van Sabam een klaar en duidelijk standpunt te horen in verband met de hier geschetste problematiek, evenals een lijst van de daarmee samenhangende boetes en tarieven voor diverse mogelijke misbruiken, die door leden en vennoten van Sabam zouden kunnen worden begaan in het kader van hun hommages aan Louis Paul Boon, nu het Boonjaar 2012 gisteravond officieel werd geopend.

Ten slotte willen we in deze ook de auteursrechterlijke status nagaan, en het standpunt van Sabam inzake een parodie of persiflage op zekere actuele gebeurtenissen waarin niet een hommage aan Louis Paul Boon, maar aan ene Lodewijk Boonaparte zou behandeld worden, in gedichten, liederen, foto’s, tekeningen en illustraties, video- en audioclips, verhalen en toneel, waarbij de literaire genres van de “parodie” en de “persiflage” worden gebruikt “om te spotten” met personen of toestanden – in dit geval dus allerminst met de persoon van Louis Paul Boon, maar zeer zeker wel met bepaalde gebeurtenissen rond zijn officiële viering. “In grote lijnen is het dus hetzelfde als een satire,” lezen we op Wikipedia over een “parodie” of “persiflage”. “Het verhaal (de tekst of het beeld) wordt op een ironische manier nagedaan. Dit kan zowel op een onschuldige als op een agressieve wijze gebeuren. Het succes van de parodie zal groter zijn naarmate het origineel bekender is en de geparodieerde (uitvergrote) elementen dus herkenbaarder zijn.” - Kan het portretrecht van de erven Boon, of enig ander auteursrecht, ook betrekking hebben op een parodie zoals hier omschreven… en zo ja, in welke mate, en met welke tarieven?

We willen er voor de rest nogmaals op drukken dat zo lang Sabam geen duidelijk standpunt inneemt in deze kwestie, een aantal producties van Sabam leden en vennoten niet verder gezet kunnen worden, of niet kunnen worden gepromoot zoals oorspronkelijk voorzien, of zelfs helemaal niet kunnen worden geproduceerd, omdat de betrokken auteurs volslagen in het ongewisse verkeren met betrekking tot de financiële claims die hen mogelijk boven het hoofd hangen. De Scriptomanen organiseren tijdens de Gentse Feesten, van 14 tot en met 22 juli 2012, het programma “De Bende van de Boonaparten”, dat nú moet voorbereid worden, en waarvoor geen weken meer kan gewacht worden op een klaar en duidelijk antwoord van Sabam.

Met de meeste hoogachting,

Voor vzw de Scriptomanen:
Patrick Bernauw – Marc Borms – Rudi De Smet – Guy Didelez
Voor het Volks Comité Boon:
Filip De Bodt (Herzele) – Didi de Paris (Leuven) – Freek Neirynck (Gent) – Hilde Nijs (Ninove) – Yannick Van der Speeten (Aalst)Mysterieus België Podcast