dinsdag 5 juni 2018

Gelijkende Woorden/Mots Similaires (woordenlijst/glossaire) - Eddy KeymolenSnel een grote basiswoordenschat opbouwen in de andere taal ? Dat kan zonder moeite met deze woordenlijst van gelijkende woorden in het Nederlands en het Frans.

Acquérir rapidement un grand vocabulaire de base dans l’autre langue ? Aucun problème avec ce glossaire de mots similaires en français et en néerlandais.

Pour plein de raisons, qui sont énumérées et expliquées dans l’introduction, ces deux langues voisines partagent tout un tas de mots similaires. Ce qui vous permettra d’avancer à pas de géants dans l’apprentissage de la langue des voisins.  Et ce qui vous donnera le courage de poursuivre le processus de l’apprentissage,  d’élargir votre vocabulaire et d’approfondir la grammaire.

Om een heleboel redenen, die opgesomd en uitgelegd worden in de inleiding, delen deze twee buurtalen heel wat gelijkende woorden. Waardoor u met reuzenschreden vooruitgang zult boeken bij het aanleren van de taal van de buren. En wat u moed zal geven om door te gaan met het leerproces, uw woordenschat uit te bouwen en de spraakkunst verder uit te diepen. 


Moordsele - moordspel/toneelstuk van Koen D'haene


Moordsele van Koen D'haene is geen 'gewoon' toneelstuk, maar een toneelthriller waarin het publiek op het eind zelf op zoek kan gaan naar de dader... Een heus moordspel, kortom!

Het stuk werd oorspronkelijk opgevoerd op 5 en 6 mei 2018 tijdens Theater Lokaal, een theater-wandeling in het centrum van Moorsele. Zes amateurgezelschappen speelden een scène op een gelegenheidslocatie, de slotscène werd opgevoerd voor het voltallige publiek in de theaterzaal van OC De Stekke. Philip Strobbe was regisseur. Moordsele kan zonder veel aanpassingen ook worden opgevoerd als zaalvoorstelling. Enkele kleine knipoogjes en verwijzingen naar plaatselijke figuren of bijzonderheden zijn makkelijk aanpasbaar en kunnen voor couleur locale zorgen.
In dit spannende misdaadverhaal, geschikt voor de hele familie, onderzoekt het publiek samen met de inspecteurs de moord op de 26-jarige Marthe Verzele. Haar lijk werd aangetroffen bij de inkomdeur van de kerk, in een plas bloed... Op haar voorhoofd was met een stift 'Te solvere super eam' geschreven: 'Lossen jullie het nu maar op!'

De organisator of producent van een voorstelling van Moordsele dient over de schriftelijke toestemming van de auteur en uitgever vzw de Scriptomanen te beschikken, minimum het ebook aangekocht te hebben en het verschuldigde, wettelijk gewaarborgde opvoeringsrecht te betalen.

De toestemming en een toneelscript (in epub en/of PDF) kunnen ook verkregen worden via een mailtje naar info@inter-actief.be waar verder ook alle informatie zal worden meegedeeld betreffende de betaling van de opvoeringsrechten.  


Mysterieus België Podcast